test
Aktuality
Nová virtuální prohlídka laboratořemi
4. 8. 2017
Virtuální prohlídka vybranými laboratořemi ústavu společně se základními informacemi o jednotlivých zařízeních Vás zve k návštěvě.


Vědeckopopularizační přednášky v regionech
8. 6. 2017
Zajímavosti z výzkumu mechanických vlastností materiálů vyvíjených pro průmyslové aplikace, biomechaniku i ekologii prezentoval Jan Klusák během dvou vyzvaných vědeckopopularizačních přednášek v Humpolci a v Ostravě.

Více informací zde.
Významná publikace prof. Mojmíra Šoba
24. 4. 2017
V časopisu Progress in Materials Science byly publikovány výsledky výzkumu P. Lejčka, M. Šoba a V. Paidara. Tento časopis s impakt faktorem 31,083 je třetím nejvýznamnějším (z celkem 271 časopisů) v oblasti Materials Science, Multidisciplinary. Článek s názvem „Interfacial segregation and grain boundary embrittlement: An overview and critical assessment of experimental data and calculated results“ je prací Pavla Lejčka z Fyzikálního ústavu AV ČR, Mojmíra Šoba z Ústavu fyziky materiálů, Středoevropského technologického institutu CEITEC a Přírodovědecké fakulty MU v Brně, a Václava Paidara z Fyzikálního ústavu AV ČR. Autoři předpokládají, že výsledky prezentované v článku přinesou i nový pohled na posouzení vlivů jednotlivých příměsí na mezikrystalovou křehkost kovových materiálů.

Prof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc. dr.h.c. byl oceněn čestnou oborovou medailí Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách
23. 1. 2017
Prof. Jaroslav Polák patří k předním vědcům v oboru fyziky materiálů. Svým celoživotním dílem významně přispěl k rozvoji vědy o materiálech, ovlivnil světovou vědu v této oblasti a dosáhl světového uznání v oboru. Nejdůležitějším příspěvkem ke světové vědě v oblasti únavy materiálů jsou experimentální práce a vypracování modelu objasňujícího iniciaci únavových trhlin v krystalických materiálech Za svoji práci převzal 19. ledna 2017 z rukou předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách. Více informací zde.

Den otevřených dveří na ÚFM AV ČR, v. v. i. (8:30 - 15:00 dne 10. listopadu 2016)
17. 10. 2016
Den otevřených dveří na Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
10. listopad 2016, 8:30 - 15:00

Kontakt: doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D., 532290348, klusak@ipm.cz
Školní a větší skupiny prosím o nahlášení účasti.

Témata přednášek:

9:00-9:30
Doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.: Pozor, vysoké napětí!
Napínavé povídání o veličinách, z nichž jedna se měří ve voltech a druhá v pascalech. Zajímavé pokusy ukazující účinky elektrického i mechanického napětí. Ukázky neobvyklého až překvapivého chování materiálů. Napětí v přednáškovém sále? Uvidíte ho!

9:30-10:00
Ing. Denisa Bártková: Titan – obr mezi kovy
Titan je pojmenován podle Titánů, potomků řeckých bohů. Co je na něm tak boží a co už tolik ne? Proč se hodí pro lety do oblak, průzkumy hlubin oceánů i krevních řečišť? Proč trvalo více než 150 let, než byl vynalezen ten pravý výrobní postup a proč se na jeho odhalení nasazovali špioni?

Prohlídky laboratoří (9:00 - 15:00)

Pozvánka na akci zde
Více informací zde.

Akademický multižánrový hudební festival A-Fest in Park 2016
8. 8. 2016
Multižánrový open air festival A-Fest in Park 2016 pořádá Akademie věd ČR spolu s Botanickým ústavem AV ČR v Průhonickém zámku a parku 3. září 2016 od 11 do 20 hodin. Více informací na adrese http://a-fest.avcr.cz/

Informace k měření přístrojem GDOES
10. 6. 2016
Informace jsou v přiloženém PDF dokumentu zde.

Více informací zde.
Zajímavosti z fyziky materiálů jsme ukázali tisícům návštěvníků
24. 5. 2016
Veletrh vědy proběhl na pražském výstavišti PVA Expo v Letňanech od čtvrtka 19. do soboty 21. 5. 2016. Ústav fyziky materiálů jsme reprezentovali jak s vědeckopopularizačními experimenty, tak s nabídkou výzkumné činnosti a infrastruktury IPM infra.
Galerii fotografií naleznete zde

Prof. Dr. Jörg Neugebauer obdržel na návrh ÚFM Medaili Ernsta Macha
13. 5. 2016
Prof. Dr. Jörg Neugebauer obdržel na návrh ÚFM Medaili Ernsta Macha
Více informací najdete na této stránce

Prof. ing. Karel Hrbáček, DrSc. oceněn medailí Františka Křižíka
9. 3. 2016
Prof. ing. Karel Hrbáček, DrSc. převzal dne 9.3.2016 od předsedy Akademie věd České republiky medaili Františka Křižíka, která je udělována vynikajícím osobnostem za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledků. Ocenění obdržel na návrh ÚFM AV ČR za dlouholetou spolupráci mezi ÚFM a První Brněnskou strojírnou Velká Bíteš v oblasti výzkumu a vývoje vysokoteplotních materiálů pro výrobu kritických komponent stacionárních plynových turbín, leteckých motorů a turbodmychadel. Spolupráce přinesla řadu poznatků publikovaných v odborných časopisech a výrazně přispěla ke konkurenceschopnosti firmy První brněnská strojírna Velká Bíteš.

Více informací zde.
Martin Friák se zúčastnil setkání evropských vědců s poslanci EP v Bruselu
15. 2. 2016
Jedním z účastníků setkání evropských vědců s poslanci EP v Bruselu 25. – 27. ledna byl i Mgr. Martin Friák, Ph.D., z Ústavu fyziky materiálů AV ČR v Brně, jehož si ke konzultacím vybral místopředseda Orgánu pro posuzování vědecko-technických možností EP Ing. Evžen Tošenovský, dr. h. c. S poslancem Tošenovským našli mnoho společných témat týkajících se vývoje nových materiálů a doktor Friák jej seznámil se Strategií AV21. Detaily lze získat zde

Děkovné listy AV ČR uděleny třem zaměstnancům ÚFM
27. 11. 2015
Děkovnými listy Akademie věd ČR byly oceněni tito zaměstnanci našeho ústavu:
Jaroslava Dujíčková, Viktor Lakomý a Alexandra Orságová.
Všem oceněným gratulujeme!!!

Pro celou zprávu a fotogalerii navštivte tuto stránku

Mojmír Šob oceněn medailí nadace Josefa Hlávky
16. 11. 2015
Prof. Mojmír Šob je známý vědec specializující se na výpočty v materiálových vědách a teoretické fyzice pevných látek a chemie. Je průkopníkem v oblasti aplikace pokročilých kvantově-mechanických metod ve výzkumu a vývoji nových technologicky důležitých materiálů. Jeho činnost podstatně přispěla k excelenci výzkumu v České republice. Dne 16. listopadu 2015, mu byla udělena medaile Josefa Hlávky jako uznání jeho celoživotních úspěchů ve vědeckém výzkumu. Oslava se konala na zámku Josefa Hlávky v Lužanech.

Věda fotogenická - Úspěch Jana Klusáka a Natálie Luptákové
26. 10. 2015
Letos proběhl druhý ročník soutěže Věda fotogenická. Barvy Ústavu fyziky materiálů hájili se svými snímky mnozí pracovníci ústavu.
Ze 142 fotografií vybrala odborná porota 44 semifinálových fotografií, z nichž 10 pocházelo od našich pracovníků. Prohlédnout si je můžete zde:

http://www.vedafotogenicka.cz/index.php?show=gallery&filter=semifinal&cid=3&year=2015

Je velkým úspěchem, že fotografie našich pracovníků získaly ocenění ve třech kategoriích:

Vědci ve fotografii: 3. místo – Kráska a creeper – Jan Klusák
Cena udělená Akademickou radou AV ČR: 1. místo – Jan Klusák
Cena za online hlasování: 1. místo – Výbuch vesmírné družice – Natália Luptáková


Vyhlášení výsledků Věda fotogenická 2015

Gratulujeme!

Milan Heczko byl vybrán pro Fulbrightovo stipendium
15. 10. 2015
Mgr. Milan Heczko, PhD. student ve skupině Nízkocyklové únavy, byl vybrán mezi pět uchazečů z ČR, kteří obdrží Fulbrightovo stipendium pro roční postgraduální studium v USA v akademickém roce 2016/2017.
Výběrové řízení probíhalo tříkolovým systémem. Do třetího kola bylo vybráno 15 uchazečů, ze kterých po interview se členy Fulbrightovy komise bylo vybráno 5 finalistů, kteří odcestují do USA.
Konečné schválení provede "Board of Foreign Scholarships" v USA v dubnu 2016.
Milan Heczko se zapojí do výzkumu superslitin ve skupině prof. Michaela J. Millse na Ohio State University.

Den otevřených dveří na ÚFM AV ČR, v. v. i. (8:30 - 15:00 dne 5. listopadu 2015)
15. 9. 2015
Den otevřených dveří na Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
5. listopad 2015, 8:30 - 15:00

Kontakt: doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D., 532290348, klusak@ipm.cz
Školní a větší skupiny prosím o nahlášení účasti.

Témata přednášek:

9:00-9:30
Doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.: Pozor, vysoké napětí!
Napínavé povídání o veličinách, z nichž jedna se měří ve voltech a druhá v pascalech. Zajímavé pokusy ukazující účinky elektrického i mechanického napětí. Ukázky neobvyklého až překvapivého chování materiálů. Napětí v přednáškovém sále? Uvidíte ho!

9:30-10:00
Ing. Natália Luptáková, Ph.D.: Maže se vesmírná sonda opalovacím krémem?
Zní to možná neuvěřitelně, ale oxid zinečnatý – celkem nenápadný materiál – slouží jako vynikající ochrana před slunečním UV zářením. Najdeme ho tedy jak v opalovacím krému, tak v ochranné vrstvě vesmírných sond. Oxid zinečnatý je však i klíčovým materiálem UV LED obrazovek, solárních článků, léčivých mastí a přispěl také k historickému základu vývoje faxu. Na přednášce se dozvíte i další zajímavosti a aplikace tohoto materiálu, že se jeho nenápadnost změní v naprostou nepostradatelnost.

10:15 a 11:15
Vystoupení divadla ÚDiF
Na ÚFM předvede své vystoupení Příběh žárovky inovované o pokusy s opravdu vysokým napětím Úžasné divadlo fyziky – ÚDiF.
Přijďte se pobavit a zažít s námi pocit pochopení, protože svět je krásnější, když víte, jak funguje.

Více informací zde.
Napětí na Festivalu vědy 2015
15. 9. 2015
Ve dnech 11. a 12. 9. 2015 se v areálu Hvězdárny v Brně konal Festival vědy. I s obyčejnou elektrickou přípojkou jsme ve stanu Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. návštěvníkům Festivalu vědy ukázali vysoké napětí.

Více informací zde.
Cena organizace APDIC udělena Dr. Jiřímu Buršíkovi
18. 6. 2015
Cena organizace APDIC za nejlepší manuskript zabývající se fázovými diagramy slitin pro rok 2014 byla udělena Dr. Jiřímu Buršíkovi za článek “The Systems Tantalum (Niobium) - Cobalt - Boron” publikovaný kolektivem autorů J. Wind, O. Romaniv, G. Schöllhammer, J. Buršík, H. Michor, G. Geister a P. Rogl, v časopise Journal of Phase Equilibria and Diffusion, 35(2014), str. 43-85.
APDIC (Alloy Phase Diagram International Committee - www.apdic.info) je vědecká společnost, založená v roce 1986, jejímž cílem je podporovat aktivity v oblasti studia fázových diagramů.
Z těchto důvodů uděluje společnost APDIC každoročně Cenu za nejlepší publikaci v oblasti studia fázových diagramů a termodynamiky. Nominace se vybírají z jakéhokoliv vědeckého časopisu. Cílem této ceny je ocenit významný vědecký výsledek za příslušný rok a proto je udělena cena pouze jednomu článku.

Více informací zde.
Putovní exteriérová výstava „Umění vědy“
4. 6. 2015
Vernisáží 4. 6. 2015 Brno zahájilo putování této výstavy po šesti velkých městech ČR. Na velkoformátových panelech se představuje všech 54 pracovišť Akademie věd ČR.
ÚFM přispěl k výstavě historickým objevem persistentních skluzových pásů (Příspěvek s názvem: Může se hliník unavit i jinak, než cestou do Humpolce?), prezentací úspěšného projektu GlaCerCo (Příspěvek nazvaný Na cestě k náhradě kostní dřeně) a současným významným objevem v příspěvku s názvem Magneticky mrtvé vrstvy oživí paměti počítačů.
Dělat vědu je svého druhu umění! www.umenivedy.cz

Termíny a místa konání výstavy:
Brno: 30. 5. - 28. 6. 2015 - nádvoří Mahenova divadla
Olomouc: 30. 6. – 23. 7. 2015 - Dolní náměstí
Ostrava: 25. 7. – 23. 8. 2015 - Nádraží Svinov
Jihlava: 25. 8. – 20. 9. 2015 - Park Gustava Mahlera
České Budějovice: 22. 9. – 13. 10. 2015 - Náměstí Přemysla Otakara II.
Praha: 24. 10. – 19. 11. 2015 - Alšovo nábřeží

Více informací zde.
A. Ostapovets získal Prémii O. Wichterleho
28. 5. 2015
Předseda Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémie Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělil Prémii Otto Wichterleho v roce 2015 také pracovníku našeho ústavu Andryii Ostapovetsovi. Gratulujeme!

Úspěšný seminář v rámci projektu RoLiCer na téma “Fracture in ceramic matrix composites”
17. 10. 2014
Úspěšný seminář v rámci projektu RoLiCer na téma “Fracture in ceramic matrix composites”se konal dne 15.10.2014 na půdě našeho ústavu. Hojná účast a kvalitní přednášky z oblasti lomového chování keramických kompozitních materiálů stála za příjemnou atmosférou celého setkání.

Více informací zde.
12. 11. 2014 Den otevřených dveří ÚFM v rámci Týdne vědy techniky AV ČR
10. 10. 2014
12. 11. 2014 Den otevřených dveří ÚFM v rámci Týdne vědy techniky AV ČR

Více informací zde.
Věda fotogenická - Úspěch Natálie Luptákové a Naděždy Pizúrové
24. 9. 2014
Letos proběhl první ročník soutěže Věda fotogenická. Barvy Ústavu fyziky materiálů hájily se svými snímky Natália Luptáková a Naděžda Pizúrová.
Z 260 fotografií z 33 pracovišť AV ČR vybrala odborná porota 51 semifinálových fotografií, které si můžete prohlédnout zde:

http://www.vedafotogenicka.cz/index.php?show=gallery&filter=semifinal

Je velkým úspěchem, že fotografie našich pracovnic se do tohoto výběru dostaly. Gratulujeme!
Z těchto fotografií porota dále vybere soubor na reprezentativní kalendář AV a výstavu, která bude mít vernisáž 29.10. od 18h v budově AV na Národní třídě.

Pokud byste chtěli fotografie Natálie Luptákové a Naděždy Pizúrové podpořit, můžete pro ně hlasovat na výše uvedených stránkách.

ÚFM na cestě k náhradě kostní dřeně
19. 6. 2014
V rámci projektu EU GlaCerCo byl vyvinut biokompatibilní kompozitní povlak na bázi polyvinylalkoholu a celulózových mikrovláken. Po nanesení na porézní strukturu bioskla (uvažovaného jako náhrada kostní dřeně) byly studovány mechanické vlastnosti v tahu a tlaku a byl potvrzen velmi pozitivní vliv povlaku na mechanickou odezvu porézní struktury.

Více informací zde.
Informační leták
ke stažení v pdf (1,3MB)středoevropský technologický institutH2020-MSCA-ITN-2014-ETN
Poslední změna
19. 09. 2017